Servicevilkår

INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Anvendelsesområde
2. Indgåelse af kontrakten
3. Fortrydelsesret
4.Priser og betalingsbetingelser
5.Forsendelses- og leveringsbetingelser
6. Ejendomsretsforbehold
7. Garanti
8.Indløsning af kampagnekuponer
9. Indløsning af gavekort
10.Gældende lov
11. Værneting
12. Adfærdskodeks
13.Alternativ tvistbilæggelse


1) ANVENDELSESOMRÅDE
1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter benævnt "GTC") for virksomheden Guangdong SIRUI Optical Co., Ltd. (i det følgende benævnt "Sælger") gælder for alle kontrakter indgået mellem en forbruger eller en erhvervsdrivende (i det følgende benævnt til som "Kunde") og Sælger vedrørende alle varer og/eller tjenester, der præsenteres i Sælgers onlinebutik. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne betingelser, medmindre andre vilkår er fastsat.
1.2 Med hensyn til køb af værdikuponer gælder disse GTC i overensstemmelse hermed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
1.3 For kontrakter vedrørende levering af værdikuponer gælder disse GTC i overensstemmelse hermed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
1.4 En forbruger i henhold til disse GTC er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med et formål, der hverken tilskrives en hovedsagelig kommerciel eller selvstændig erhvervsmæssig aktivitet. En erhvervsdrivende i henhold til disse GTC er enhver fysisk eller juridisk person eller partnerskab med retlig handleevne, der handler i udførelsen af ​​en kommerciel eller selvstændig erhvervsmæssig aktivitet, når der indgås en juridisk transaktion.


2) KONTRAKTENS INDGIVELSE
2.1  Produktbeskrivelserne i Sælgers onlineshop udgør ikke bindende tilbud fra Sælgers side, men tjener blot det formål at afgive et bindende tilbud fra Kunden.
2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via onlinebestillingsformularen integreret i Sælgers onlineshop. Ved at gøre dette, efter at have lagt de valgte varer og/eller ydelser i den virtuelle kurv og passeret gennem bestillingsprocessen, og ved at klikke på knappen afslutter bestillingsprocessen, afgiver Kunden et juridisk bindende kontrakttilbud med hensyn til varerne og / eller tjenester indeholdt i indkøbskurven.
2.3 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,
ved at overføre en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i skriftlig form (fax eller e-mail); for så vidt kundens modtagelse af ordrebekræftelse er afgørende, eller
ved at levere bestilte varer til Kunden; for så vidt kundens modtagelse af varer er afgørende, eller
ved at anmode kunden om at betale, efter at han har afgivet sin ordre.
Såfremt flere af de nævnte alternativer gør sig gældende, skal kontrakten indgås på det tidspunkt, hvor et af de førnævnte alternativer første gang indtræffer. Såfremt Sælger ikke accepterer Kundens tilbud inden for den nævnte frist, anses dette for at afvise tilbuddet med den virkning, at Kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.
2.4 Hvis kunden vælger "PayPal Express", når han afgiver sin ordre, håndteres betalingsbehandlingen af ​​betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter benævnt "PayPal") ”). PayPals brugsvilkår gælder, som kan ses på: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=en_IE.
Hvis kunden ikke har nogen PayPal-konto, gælder betingelserne for betalinger uden PayPal-konto, som kan ses på: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x= da_US.
Hvis kunden vælger "PayPal Express" som betalingsmetode, starter han også en betalingsordre til PayPal ved at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen. I dette tilfælde erklærer Sælger sin accept af Kundens tilbud allerede på det tidspunkt, hvor Kunden starter betalingstransaktionen ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.
2.5 Hvis kunden vælger betalingsmetoden "Amazon Payments", behandles betalinger af betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (herefter benævnt "Amazon").
Hvis kunden vælger "Amazon Payments" som betalingsmetode under online bestillingsprocessen, foretager han samtidig en betalingsordre til Amazon, når betalingstransaktionen påbegyndes, ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer Sælger sin accept af Kundens tilbud på det tidspunkt, hvor Kunden starter betalingstransaktionen ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.
2.6 Ved afgivelse af et tilbud via Sælgers onlinebestillingsformular opbevares kontraktteksten af ​​Sælger, efter at kontrakten er indgået, og sendes til Kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at ordren er blevet sendt. Sælger skal ikke gøre kontraktteksten tilgængelig ud over dette. Hvis Kunden har oprettet en brugerkonto i Sælgers onlinebutik forud for afsendelse af sin ordre, skal ordredata opbevares på Sælgers hjemmeside og kan tilgås af Kunden gratis via dennes adgangskodebeskyttede brugerkonto ved at angive tilsvarende login-data.
2.7 Før afgivelse af en bindende ordre via Sælgers onlinebestillingsformular, kan Kunden genkende inputfejl ved at læse de oplysninger, der vises på skærmen, opmærksomt. Browserens forstørrelsesfunktion til at forstørre visningen på skærmen kan være en effektiv metode til bedre at genkende inputfejl.
Kunden kan rette alle de indtastede data via den sædvanlige tastatur- og musfunktion under den elektroniske bestillingsproces, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.
2.8 Tysk og engelsk er udelukkende tilgængelige for indgåelse af kontrakten.
2.9 Ordrebehandling og -kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Det er Kundens ansvar at sikre, at den e-mailadresse, han oplyser til ordrebehandlingen, er korrekt, således at e-mails sendt af Sælger kan modtages på denne adresse. Det er især Kundens ansvar, hvis der anvendes SPAM-filtre, at sikre, at alle e-mails sendt af Sælger eller af tredjeparter bestilt af Sælger med ordrebehandlingen kan leveres.


3) FORTRYDELSESRET
3.1 Forbrugere har ret til at fortryde.
3.2 Detaljeret information om fortrydelsesretten findes i Sælgers fortrydelsesinstruktion.


4) PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
4.1 Medmindre andet er angivet i Sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive den lovpligtige moms. Leveringsomkostninger, hvor det er relevant, vil blive angivet separat i den respektive produktbeskrivelse
4.2 Betaling kan foretages ved hjælp af en af ​​metoderne nævnt i Sælgers onlineshop.
4.3 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betaling umiddelbart efter indgåelse af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato
4.4 Når betalinger foretages ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, foregår håndteringen af ​​betalinger via betalingstjenesteudbyderen PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter kaldet "PayPal") ”) underlagt PayPals brugsvilkår, som kan ses på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.
I tilfælde af at kunden ikke har nogen PayPal-konto, vil de gældende betingelser for betalinger uden PayPal-konto være gældende. De kan ses på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full


5) FORSENDELSES- OG LEVERINGSBETINGELSER
5.1 Varer leveres normalt på forsendelsesruten og til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Under behandlingen af ​​transaktionen er leveringsadressen angivet i Sælgers ordrebehandling afgørende. Men i tilfælde af at kunden vælger betalingsmetoden PayPal, er leveringsadressen, der er deponeret hos PayPal på betalingsdatoen, afgørende.
5.2 Såfremt det anviste transportfirma returnerer varerne til Sælger, fordi levering til Kunden ikke var mulig, afholder Kunden omkostningerne ved den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, såfremt Kunden udnytter sin fortrydelsesret effektivt, hvis leveringen ikke kan gennemføres på grund af forhold uden for Kundens kontrol, eller hvis Kunden midlertidigt har været forhindret i at modtage den tilbudte ydelse, medmindre Sælger har underrettet Kunden om service i rimelig tid i forvejen.
5.3 Personlig afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.
5.4  Kuponer vil blive udleveret til kunden som følger:
- via e-mail


6) EJENDOMSFORBEHOLD
Såfremt sælger yder forhåndsleverancer, bevarer han ejendomsretten til det leverede, indtil den skyldige købesum er betalt fuldt ud.


7) GARANTI
7.1 Hvis købsgenstanden er mangelfuld, finder lovbestemmelser anvendelse.
7.2 Kunden bedes meddele eventuelle åbenlyse transportskader til speditøren og informere Sælger herom. Hvis Kunden ikke overholder dette, påvirker dette ikke hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav om mangler.


8) INDLØSNING AF KAMPAGNEBUD
8.1  Kuponer, som er udstedt af Sælger gratis, for en bestemt gyldighedsperiode i forbindelse med salgsfremmende aktiviteter, og som ikke kan købes af Kunden (herefter benævnt "kampagnekuponer"), kan kun indløses i Sælgers online butik og kun inden for det angivne tidsrum.
8.2 Individuelle produkter kan udelukkes fra voucher-kampagnen, hvis en sådan begrænsning skyldes betingelserne for kampagnevoucheren.
8.3 Kampagnekuponer kan kun indløses før afslutningen af ​​bestillingsproceduren. Efterfølgende modregning er ikke mulig.
8.4 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.
8.5 Vareværdien skal mindst svare til beløbet for kampagnekuponen. Sælger refunderer ikke resterende aktiver.
8.6 Hvis værdien af ​​kampagnekuponen ikke er nok til ordren, kan kunden vælge en af ​​de resterende betalingsmetoder, som sælger tilbyder for at betale forskellen.
8.7 Kampagnekuponkreditten vil ikke blive indløst kontant og er ikke underlagt nogen rente.
8.8 Kampagnebeviset vil ikke blive indløst, hvis Kunden i forbindelse med sin juridiske ret til at fortryde returnerer varer betalt helt eller delvist med en kampagnekupon.
8.9 Kampagnekuponen kan overføres. Sælger kan yde præstation med dechargende virkning til den respektive ejer, som indløser kampagnebeviset i Sælgers onlineshop. Dette gælder ikke, såfremt Sælger har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om manglende berettigelse, juridisk inhabilitet eller manglende repræsentationsret vedrørende den respektive ejer.


9) INDLØSNING AF GAVEKORT
9.1 Vouchers, som kan købes via Sælgers onlineshop (herefter benævnt "gavekort"), kan kun indløses i Sælgers onlineshop, medmindre andet er angivet i voucheren.
9.2 Gavekort og resterende aktiver af gavekort kan indløses inden udgangen af ​​det tredje år efter det år, gavekortet blev købt. Resterende aktiver vil blive krediteret til kundens værdibeviskonto.
9.3 Gavekort kan kun indløses inden afslutningen af ​​bestillingsproceduren. Efterfølgende modregning er ikke mulig.
9.4 Der kan kun indløses ét gavekort pr. ordre.
9.5 Gavekort kan kun bruges til køb af varer og ikke til køb af andre gavekort.
9.6 Hvis værdien af ​​gavebeviset ikke er nok til ordren, kan kunden vælge en af ​​de resterende betalingsmetoder, som sælger tilbyder for at betale forskellen.
9.7 Gavekortkreditten vil ikke blive indløst kontant og er ikke betinget af nogen rente.
9.8 Gavebeviset kan overdrages. Sælger kan yde ydelse med dechargende virkning til den respektive ejer, der indløser gavebeviset i Sælgers onlineshop. Dette gælder ikke, hvis Sælger har kendskab til eller groft uagtsom uvidenhed om manglende ret, juridisk inhabilitet eller om den manglende repræsentationsret vedrørende den respektive ejer.


10) GÆLDENDE LOV
10.1 Lovgivningen i Folkerepublikken Kina gælder for alle juridiske forhold mellem parterne med undtagelse af lovene om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke trækkes tilbage af ufravigelige bestemmelser i loven i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.
10.2 Med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret gælder dette lovvalg ikke for forbrugere, der ikke tilhører Folkerepublikken Kina på tidspunktet for indgåelsen af ​​kontrakten, og hvis eneste opholdssted og leveringsadresse er uden for Folkerepublikken Kina på tidspunktet for indgåelsen af ​​kontrakten.


11) JURISDIKTIONSSTED
Hvis kunden er en forretningsmand, en offentligretlig juridisk enhed eller en særskilt offentligretlig ejendom med hjemsted i Folkerepublikken Kinas territorium, skal Sælgers forretningssted være det eneste værneting for alle juridiske tvister, der opstår. fra denne kontrakt.. Hvis kunden er hjemmehørende uden for Folkerepublikken Kinas territorium, er Sælgers forretningssted det eneste værneting for alle juridiske tvister, der opstår fra denne kontrakt, forudsat at kontrakten eller krav fra kontrakten kan overdrages til Kundens professionelle eller kommercielle aktiviteter. I de ovennævnte tilfælde er Sælger dog under alle omstændigheder berettiget til at indkalde den domstol, der er ansvarlig for Kundens sæde.


12) CODE OF CONDUCT
12.1 Sælger har accepteret betingelserne for deltagelse for e-handelsinitiativet "Fairness in Commerce", som kan ses på internettet på https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/.
12.2 Sælgeren opfylder kvalitetsstandarderne for Trusted Shops, som kan ses på www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

13) ALTERNATIV TVIDLØSNING
13.1  EU-Kommissionen giver på sin hjemmeside følgende link til ODR-platformen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Denne platform skal være et indgangspunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med onlinesalgs- og servicekontrakter indgået mellem forbrugere og handlende.
13.2 Sælger er ikke forpligtet til at bruge ADR-enheder til at løse tvister med forbrugere, men han er som udgangspunkt klar til dette.