Polityka prywatności API

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2024 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji kiedy korzystasz z Usługi i informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystania informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona przy pomocy WarunkiKanał Generator Polityki Prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. The poniższe definicje będą miały to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • Firma (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza Oficjalny sklep SIRUI®, 29 Sąd Handlowy w Weronie.

 • Pliki cookie to małe pliki umieszczane na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez: witryna internetowa, zawierająca szczegóły historii przeglądania tej witryny oraz jej liczne zastosowania.

 • Kraj odnosi się do: Stanów Zjednoczonych

 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, np. komputer, telefon komórkowy lub urządzenie cyfrowe tablet.

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • Usługa oznacza Stronę internetową.

 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firma. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, do świadczyć Usługę w imieniu Spółki, wykonywać usługi związane z Usługą lub pomagać Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • Dane o użytkowaniu oznaczają dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Serwisu (np. czas trwania wizyty na stronie).

 • Strona internetowa odnosi się do Oficjalnego Sklepu SIRUI® , dostępnego pod adresem https://store.sirui.com

 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inny podmiot prawny w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystywane do kontaktowania się z Tobą lub identyfikacji Ciebie. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto

 • Dane dotyczące użytkowania

Uzyskaj dostęp do informacji o koncie
Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
Edytuj informacje o koncie
Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
Pokaż wszystkie żądania
Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena
Usuń informacje o koncie
Format wiadomości e-mail: przykład@serwer poczty.domena

Dane dotyczące użytkowania

Dane o użytkowaniu są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersję przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzinę i datę Twojej wizyty, czas spędzony na nich strony, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenie mobilne, Twój mobilny system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszym Serwisie i przechowywania określonych informacji. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Nasze usługi. Technologie, które wykorzystujemy mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoje przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, Ty może nie być możliwe korzystanie z niektórych części naszej Usługi. Chyba że dostosowałeś ustawienia swojej przeglądarki tak, aby tak było odrzucić pliki cookie, nasz Serwis może wykorzystywać pliki cookie.
 • Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej Usługi mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub pliki cookie Flash). zbieramy i przechowujemy informacje o Twoich preferencjach lub aktywności w naszym Serwisie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przy użyciu tych samych ustawień przeglądarki, jakie są używane w przypadku plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania Flash Pliki cookie, przeczytaj „Gdzie mogę zmienić ustawienia wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępne o https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne w sieci Web (zwane także przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które umożliwiają Spółce, na przykład, aby zliczyć użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, a także w celu innych powiązanych statystyk witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji oraz weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub telefonie komórkowym urządzeniu, gdy przejdziesz w tryb offline, natomiast sesyjne pliki cookie zostaną usunięte natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Możesz się uczyć więcej o plikach cookies w artykule na stronie WarunkiFeed .

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w celach określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

  Typ: Pliki cookie sesji

  Administracja: Nas

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia Ci korzystania z nich korzystać z niektórych jego funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie, usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Ty z tymi usługami.

 • Polityka plików cookie / Powiadomienie Akceptacja plików cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administracja: Nas

  Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administracja: Nas

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory, których dokonujesz podczas korzystania z Witryny, np. zapamiętywanie Twoich dane logowania lub preferencje językowe. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistych informacji doświadczenie i aby uniknąć konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub w sekcji Cookies naszej Polityki Prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Spółka może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Dane Osobowe Użytkownik może zapewnić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, które są dla Ciebie dostępne jako: zarejestrowany użytkownik.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i podjęcie zakupu umowy dotyczącej produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś, lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Praca.

 • Aby się z Tobą skontaktować: aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacja elektroniczna, np. powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub informacji komunikację związaną z funkcjonalnościami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacje bezpieczeństwa, gdy jest to konieczne lub uzasadnione dla ich wdrożenia.

 • Aby dostarczać aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzenia, które oferujemy, podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że to zrobiłeś zdecydowała się nie otrzymywać takich informacji.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć w Twoich prośbach i zarządzać nimi.

 • W przypadku przenoszenia działalności: możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycie, restrukturyzacja, reorganizacja, rozwiązanie lub inna sprzedaż lub przeniesienie części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy też w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym Dane Osobowe posiadane przez nas na temat użytkowników naszych Usług znajdują się wśród przenoszonych aktywów.

 • Do innych celów: możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikowanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocenianie i ulepszanie nasze usługi, produkty, usługi, marketing i Twoje doświadczenie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom usług w celu monitorowania i analizować korzystanie z naszej Usługi, aby się z Tobą skontaktować.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub podczas negocjacji w sprawie fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej firmy biznes do innej firmy.
 • Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać te podmioty stowarzyszone do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby Ci zaoferować określone produkty, usługi lub promocje.
 • Innym użytkownikom: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję w miejscach publicznych z innymi użytkownikami, informacje te mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą: możemy ujawnić Twoje dane osobowe w dowolnym innym celu zgoda.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności Polityka. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych obowiązków prawnych (np na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umowy i zasady prawne.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez: przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub Jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przeniesienie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w innych miejscach gdzie znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą zostać przekazane do — i utrzymywane na — komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przenosić.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie Twoich Danych Osobowych nie będzie miało miejsca organizacji ani krajowi, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeżeli Spółka uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Będziemy powiadomić, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przesłane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

Egzekucja prawa

W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione wnioski organów publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Spółka może ujawnić Twoje Dane Osobowe, działając w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chronić i bronić praw lub własności Spółki
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z Usługą lub badaj je
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet, lub sposób elektronicznego przechowywania danych jest w 100% bezpieczny. Staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych Dane osobowe, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych informacje od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko ma przekazałeś nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od kogokolwiek poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwery.

Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody od rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica, zanim będziemy zbierać i wykorzystywać te informacje.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, Ty zostanie przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej witryny internetowej odwiedzać.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakiejkolwiek strony trzeciej witryny lub usługi stron.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, publikując nową Politykę Prywatności Polityka na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym Serwisie, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizuj datę „Ostatnia aktualizacja” znajdującą się na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności są obowiązują w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

 • E-mailem: project_marketing@sirui.com

 • Odwiedzając tę ​​stronę w naszym serwisie: https://store.sirui.com

 • Pod numerem telefonu: 8663730829