Polityka zwrotów i zwrotów

Dziękujemy za zakup produktów SIRUI! SIRUI zapewni bezpłatną usługę gwarancyjną, jeśli produkt ulegnie awarii z powodu złych materiałów i wykonania w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku konieczności skorzystania z serwisu gwarancyjnego prosimy o dostarczenie karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (numer zamówienia, paragon lub faktura, która powinna być podstemplowana przez sprzedawcę).

Możesz poprosić o usługę zwrotu i zwrotu kosztów:

√ Aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy, Twój przedmiot musi być nieużywany w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania i znajdować się w takim samym stanie, w jakim został otrzymany. Jeżeli opakowanie zostało otwarte, zostanie naliczona opłata za opakowanie oraz opłata amortyzacyjna. Zwroty wymagają paragonu lub dowodu zakupu. Klienci muszą zapłacić za wysyłkę maksymalnie raz.
√ Akceptujemy zwroty z tytułu wad pozaprodukcyjnych w USA i krajach UE, inne kraje nie akceptują. Klienci są zobowiązani do zapłaty za wysyłkę z powrotem do wyznaczonego centrum serwisowego (w tym koszty przesyłki w obie strony, opłaty amortyzacyjne, opłaty bankowe lub inne opłaty, jeśli mają zastosowanie, mogą zostać odliczone od zwrotu)
√ Produkt możesz zwrócić jednorazowo w ciągu 30 dni od daty otrzymania.

 

Usługa zwrotu pieniędzy nie będzie świadczona, gdy:

①Zwrot wygasł.

②Produkt został zakupiony od nieautoryzowanego sprzedawcy.
③Produkt został naprawiony przez nieautoryzowanego agenta lub centrum napraw.
④Awaria lub uszkodzenie spowodowane nieostrożnym obchodzeniem się, wypadkami i klęskami żywiołowymi.
⑤ Uszkodzenia wyglądu, w tym między innymi zadrapania, wgniecenia itp
⑥Uszkodzenia spowodowane użyciem komponentów lub produktów innych firm.
⑦Uszkodzenia spowodowane użyciem nieoficjalnych instrukcji modyfikacji obwodu lub użyciem niedopasowanych ładowarek do akumulatorów.

Zwroty i wymiany 

Wymieniamy produkty tylko wtedy, gdy są wadliwe lub uszkodzone. Jeśli chcesz wymienić go na ten sam przedmiot, wyślij nam e-mail na adres service@sirui.com, aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu i wyślij nowy, nieotwarty produkt wraz z informacjami na nasz adres zwrotny

Akceptacja zwrotu

Po otrzymaniu Twojego zwrotu do naszych magazynów sprawdzimy stan produktu i potwierdzimy możliwość przyjęcia zwrotu.

Po przyjęciu zwrotu otrzymasz zwrot wartości towaru zakupionego tą samą kartą kredytową (metodą płatności), której użyłeś. Zwrot środków nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.


 

FORMULARZ ODWOŁANIA

Jeżeli Klient anuluje zamówienie z własnych powodów, zostanie pobrana opłata za transakcję bankową.


Jeśli chcesz odstąpić od niniejszej umowy, wypełnij i prześlij ten formularz.

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) /o świadczenie następującej usługi (*),____________Zamówiono dnia (*) ____________ / otrzymana w dniu (*) ____________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _________________

Adres konsumenta(-ów)____________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli niniejszy formularz jest przesyłany w formie papierowej)___________

Data(*) Niepotrzebne skreślić